Přihlášky přijímáme pouze emailem.

O aktuálních volných výstavních plochách Vás budeme informovat telefonicky či emailem. 

Všichni vystavovatelé jsou povinni se registrovat. Po zaslání objednávky vystavovatelem pošle organizátor vystavovateli potvrzení objednávky a zálohovou fakturu. Po uhrazení zálohové faktury bude vystavovateli zaslán daňový doklad - faktura. Vystavovatel je povinen zaplatit nájemné za stánek, plochu nebo stůl do data vyznačeného na zálohové  faktuře.

Odesláním přihlášky pořadateli vystavovatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasláním obchodních sdělení na adresy elektronické pošty.
Potvrzením účasti a zasláním podkladů pro propagaci na výstavě dává vystavovatel souhlas se zveřejněním informací v rámci propagace výstavy a pořizováním fotografických a audiovizuálních záznamů v prostorách výstaviště a na venkovních výstavních plochách k propagačním účelům pořadatele.

Storno vrácení poplatků maximálně 10 dnů před konáním akce, možnost převodu platby na akci následující.

Pravidla pro prodejce s živnostenským listem
Prodejci - živnostníci s živnostenským listem, kteří vykonávají tuto činnost za účelem zisku, musí mít živnostenský list opravňujícící k prodeji a označit svůj prodejní stánek cedulkou s údaji: jméno, firma, ičo.

Pravidla pro prodejce bez živnostenského listu
Prodejci mohou obchodovat pouze s vlastním použitým zbožím, které již nepotřebují a chtějí je zpeněžit. K tomu nepotřebují živnostenský list, protože neprovozují živnost. Tento prodej je brán jako jejich koníček.

Pořadatel neručí za škody nebo ztráty účastníkům vzniklé během akce.

V prostorách akce je zakázáno kouřit .

 Každý z účastníků je povinen udržovat pořádek ve všech prostorách konání burzy a po jejím skončení uvést své prodejní místo do původního stavu.

Židle a parkování zdarma.

Návoz materiálu

v sobotu  25.9.2021 od 6.00, výtah k dispozici, občerstvení ( kavárna, bar) zajištěno.

Demontáž expozic:

neděle 26.9.2021 od 17:00 - 19.00 hod. (není dovoleno demontovat stánek a odvážet zboží před skončením výstavy)

 

Dotazy na tel. 604 670 861, email  dan.caganek@tiscali.cz

Osobní údaje jsou chráněny podle Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.Jsou použity jen pro komunikaci s vystavovatelem a vnitřní potřeby firmy.